FURRE

ME KAREL RROTULLUES

FURRE

ME KATE

BRUMATRICE

60, 80, 100 KG

MIXER UNIVERSAL

40, 60 KG

DHOME FERMENTIMI

PER KARROCA

DOZATOR

MANUAL

DOZATOR

AUTOMATIK

PRERESE

BUKE

PRERESE BUKE

AUTOMATIKE MADHE

PRERESE BANKOJE

AUTOMATIKE ME LEVE

PRERESE BANKOJE

AUTOMATIKE ME SENSOR

SFOLIATRICE

ME KRAHE

SFOLIATRICE

BANKOJE